top of page

Välkommen till

erlander_logg.gif

 

VAKTOMBYTE MITT I SOMMAREN:
NU MÖJLIGT FÖR FÖRSTA GÅNGEN!

Heltidstjänsten som föreståndare på Erlandergården i Ransäter är just nu ledig. Styrelsens ambition är att under mars månad fatta beslutet/besluten i tillsättningsfrågan. Alltså i god tid före månadsskiftet maj/juni, då vi slår vi upp portarna för sommarsäsongen 2023.

Din ansökan till tjänsten vill vi ha, helst per mejl, senast den 24 februari. Du väljer själv hur du vill presentera dig, men berätta gärna varför du tror att tjänsten passar dig!

 

Vår mejladress: erlandergarden@telia.com

Vår postadress: Erlandergården, Erlandergården 5, 684 93 Ransäter.

Frågor om tjänsten besvaras av:

 

Henrik Norman, f d föreståndare, 070 – 263 17 90 (helst kvällstid eller helger)
Anders Ajaxson, programansvarig, 076 – 26 58 197

 

SÅ HÄR SER NYORDNINGEN 2023 UT

För första gången – för att underlätta rekryteringen – har vi i år delat upp tjänsten i två perioder, sju veckor långa, vilket betyder att ett ”vaktombyte” sker i mitten av juli. Detta innebär mera exakt

A)  att den första föreståndaren tillträder omkring 21 maj och slutar den 15 juli,

B)  att den andra föreståndaren tillträder den 16 juli och slutar omkring den 3 september

Observera! Kan du som söker tänka dig att inneha tjänsten under båda perioderna, så är detta fullt möjligt. Den lösningen har vi hittills haft.

Ange i din ansökan vilken tidsperiod (A eller B) som du i första hand är intresserad av, men också – om det är aktuellt för dig – att du kan tänka dig att tjänstgöra under hela sommaren (= båda perioderna).

 

ÖPPET SEX DAGAR I VECKAN

 Ända sedan starten för drygt 30 år sedan har Erlandergården varit öppen sex dagar i veckan, tisdag-söndag. Måndagar håller vi alltså stängt i likhet med de flesta andra museer.

 

GUIDNINGEN EN HUVUDUPPGIFT

Föreståndaren, som leder verksamheten, är Erlandergårdens främsta ansikte utåt. En viktig del av tjänsten är  guidningen av besökare  som vill se Erlandergårdens äldre byggnad, ”sockenstugan”.  Där bodde familjen Erlander och där finns på bottenvåningen skolsalen, där Erik Gustaf Erlander, Tages far, var skollärare under flera decennier. 

 

I det näraliggande, nyare huset – som etablerades med stöd av Sveriges riksdag i slutet av 1980-talet – speglas Tage Erlanders liv och verk, framför allt genom en unik fotoutställning Här finns också Erlandergårdens populära café, där gästerna kan sitta både ute och inne.

Till föreståndarens hjälp finns under säsongen anställda ungdomar, som regel en i taget, som bland annat har uppgiften att finnas ta emot entréavgifterna, välkomna besökarna och i övrigt ”hålla ställningarna” under föreståndarens guidningar.

GOD ALLMÄNBILDNING

En viktig grund för uppdraget som föreståndare är en god allmänbildning, i synnerhet om det svenska samhällets utveckling efter andra världskriget. Den perioden inrymmer ju Tage Erlanders oslagbart långa tid som statsminister, 1946-1969.

TORSDAGSKLUBBEN - EN SOMMARSUCCÉ

De senaste fem åren har Erlandergårdens programkvällar under samlingsnamnet Torsdagsklubben stadigt ökat sin publik. Läs mer om förra säsongens fem kvällar här nedan!

 

Veteranjournalisten Anders Ajaxson håller i trådarna för Torsdagsklubben, inklusive planeringen, och intervjuar huvudpersonerna under dessa programkvällar. Beroende på vädret kan vi vara utomhus eller inomhus på Erlandergården, eller inne i Ransäters kyrka, eller inne på närbelägna Geijerskolan. Att se till att arrangemangen genomförs friktionsfritt, inklusive kaffeserveringen, är föreståndarens uppgift.

 

  TORSDAGSKLUBBEN 2022

Pandemin hindrade inte Erlandergården från att fördubbla sitt publikrekord under programkvällarna 2021. För 2022 är publikmålet ännu högre satt – dessutom ökar antalet kvällar från fyra till fem.

Samlingsnamnet ”Torsdagsklubben” avslöjar att det varje gång handlar om torsdagar. Här är de fem datumen och programinnehållet:

Torsdag 30 juni

Huvudperson: Ingrid Carlberg, journalist, författare och 2021 invald i Svenska Akademien. Samtal kring hennes bok om Raoul Wallenberg. Den försvunne diplomatens öde var en huvudvärk för Tage Erlander under hela hans statsministertid.

Torsdag 7 juli

Huvudperson: Carl-Johan Ivarsson, en av författarna till den nyligen utkomna ”Väckelsens hus i Värmland”, som berättar om landskapets missionshus och kapell. Särskilt fokus på Ransätersbygden och familjen Erlanders kopplingar till väckelserörelsen.

Torsdag 14 juli

”En Finnskoging, en Ekshäring, en Munkforsing” är kvällens tema, som knyter an till Klarälven och Klarälvdalen från norr till söder. Tre lokala profiler – Joe Bengtsson, Tore Olsson och Anders Ajaxson – samtalar om utvecklingen från kraftverksbyggandets tid och fram till nu.

Torsdag 21 juli

Huvudperson: Hans-Gunnar Axberger, jurist och författare till nyligen utkomna ”Statsministermordet”, som fått lysande recensioner. Axberger går med kritisk blick igenom alla skeden och alla viktiga aktörer i den fåfänga jakten på Olof Palmes mördare. ”Ett mästarprov”, skrev DN i sin recension av boken, som Jan Guillou pekat ut som en huvudkandidat till Årets Augustpris i fackboksklassen.

Torsdag 4 augusti

Huvudperson: journalisten och författaren Margit Silberstein. Samtal om hennes bok ”Förintelsens barn”. I Norrköping kunde hennes judiska föräldrar återförenas efter krigsslutet. I denna östgötska stad växte upp Margit och hennes bror Willy upp på 1950-talet, när landets statsminister hette Tage Erlander och framtidstron var oavbrutet stark.

Ytterligare ett planerat arrangemang, som nu inte kan bli av, var en kväll med den nyligen bortgångne Sven Melander. Han skulle ha samtalat med Anders Ajaxson (skolkamrat från Journalisthögskolan i Göteborg) på temat ”Malmö och Munkfors på Tages tid”.

Om vädret tillåter genomförs fyra av de fem arrangemangen utomhus. Kvällen den 7 juli om ”Väckelsens hus” är undantaget på grund av de många bilder som ska visas. 

 

I entrén på 100 kr ingår kaffe och kaka.
Alla kvällsprogram börjar kl. 19:00.
Förhandsbokning gäller: tel. 070 263 1790 eller erlandergarden@telia.com

 

Ytterligare upplysningar och information:

Anders Ajaxson, programansvarig, mobilnummer 076 26 58 197

Henrik Norman, Erlandergårdens föreståndare 070 263 17 90

Hände också 2022

Kvadrat (2).jpeg
”Konsten och Arkiven”
lör 3 sept kl. 14:00

 

Konstnärer samtalar om sin konstnärliga praktik för att undersöka historien och samtiden. 

Hur ser arbetarrörelsens på sitt arbete med arkiv och historia? Hur ser intresset ut i arbetarrörelsen för att lyfta arkiven i ett kritiskt och utvecklande perspektiv? Kan den konstnärliga praktiken mötas med arbetarrörelsen och kulturpolitiken? Kan idéer formas genom möten i konstnärliga praktiker som en del av identitetsskapande för folkrörelser och folkbildningen. 

Fritt inträde

Ett arrangemang av Konstfrämjandet i samarbete med ABF och Erlandergården
 

Namnlös.jpg
Dramatiserad visning tis 19 & 26 juli kl. 12:00

 

Efter två års uppehåll är äntligen de populära dramatiserade visningarna tillbaka. Skådespelaren Peter Stefanson gestaltar Tage Erlanders far, skolläraren, Erik Gustaf.

hl-12420969408.jpg
Högtidsdagen 12/6

 

 Den 12 juni kl, 13.00 högtidlighåller vi Tage Erlanders födelsedag i Ransäters kyrka. 
Högtidstal av fd statsrådet och Sveriges första kvinnliga talman Birgitta Dahl:
"Tage och efterkrigstiden"

 

Karin Broos utställning

 

I en del av minnesgården visas en bortglömd del av välfärdsbygget genom konstnären Karin Broos målningar från Frykenstrand, ett semesterhem för husmödrar.

Programmens huvudpersoner…..
…..under de senaste åren