top of page

Stiftelsen

Stiftelsen Erlandergårdens verksamhet speglar i utställningsform svensk modern nutidshistorias demokratiska utveckling med utgångspunkt i folkrörelserna. Verksamhetens syfte är att Erlandergården skall vara en levande folkrörelse- och minnesgård.

Erlandergården drivs alltså som en stiftelse med en beslutsfattande styrelse. I styrelsen sitter representanter för Region Värmland, Munkfors kommun, medlemmar ur familjen Erlander, Geijerskolan och Ransäters hembygdsförening. 

Erlandergårdens styrelse 2023-2026

Anna Samuelson, ordförande

Thomas Rehn, vice ordförande

Följande är utsedda av Region Värmlands regionfullmäktige för mandatperioden 2023-2026

 

Som ledamöter:

Thomas Rehn, Karlstad (S)

Roger Larsson, Höljes (KD)

Anneli Bodin, Deje (S)

 

Som ersättare:

Urban Karlsson, Ransäter (C)

Ann-Katrin Gyllsten, Karlstad (L)

Håkan Svenneling, Karlstad (V)

 

Följande är utsedda av Munkfors kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026

 

Som ledamöter:

Torbjörn Thorén, Ransäter (S)

Anita Frödén, Ransäter (S)

Jop Barneveld, Ransäter (C)

 

Som ersättare:

Karin Jensen, Munkfors (S)

Mathias Lindquist, Munkfors (S)

Marie Sandgren Loa, Munkfors (V)

 

Utsedda av familjen Erlander:

Inger Erlander Klein, ledamot

Karin Erlander, ersättare

 

Utsedda av Geijerskolan:

Anna Samuelson, ledamot

Lars Nilsson, ersättare

 

Utsedd av Ransäters hembygdsförening:

Peter Stefanson, ledamot

Henrik Norman, ersättare

 

Hedersledamöter:

Torbjörn Hedin

Lillemor Erlander

Revisorer:

Per Strömgren

Ingela Wretling

Eric Clifford

bottom of page