top of page

Stiftelsen

Stiftelsen Erlandergårdens verksamhet speglar i utställningsform svensk modern nutidshistorias demokratiska utveckling med utgångspunkt i folkrörelserna. Verksamhetens syfte är att Erlandergården skall vara en levande folkrörelse- och minnesgård.

Erlandergården drivs alltså som en stiftelse med en beslutsfattande styrelse. I styrelsen sitter representanter för Region Värmland, Munkfors kommun, medlemmar ur familjen Erlander, Geijerskolan och Ransäters hembygdsförening. 

 

Årliga anslag från Region Värmland och Munkfors kommun är grunden för stiftelsens ekonomi.

 

Med 2023 inleddes en ny fyraårig mandatperiod för styrelsens ledamöter och ersättare som representerar Region Värmland respektive Munkfors kommun. I mars kommer den nya styrelsen att ha sitt första, konstituerande sammanträde. Då ska bland annat styrelsens ordförande och vice ordförande utses.

 

Följande är utsedda av Region Värmlands regionfullmäktige för mandatperioden 2023-2026

 

Som ledamöter:

Kjell Larsson, Karlstad (S)

Roger Larsson, Höljes (KD)

Anneli Bodin, Deje (S)

 

Som ersättare:

Urban Karlsson, Ransäter (C)

Ann-Katrin Gyllsten, Karlstad (L)

Håkan Svenneling, Karlstad (V)

 

Följande är utsedda av Munkfors kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026

 

Som ledamöter:

Torbjörn Thorén, Ransäter (S)

Anita Frödén, Ransäter (S)

Jop Barneveld, Ransäter (S)

 

Som ersättare:

Karin Jensen, Munkfors (S)

Mathias Lindquist, Munkfors (S)

Marie Sandgren Loa, Munkfors (V)

 

Utsedda av familjen Erlander:

Inger Erlander Klein

Karin Erlander

 

Utsedda av Geijerskolan:

Anna Samuelson

Lars Nilsson

 

Utsedd av Ransäters hembygdsförening:

Peter Stefanson

 

Hedersledamöter:

Torbjörn Hedin

Lillemor Erlander

DSC03135.JPG
bottom of page