Stiftelsen

Stiftelsen Erlandergårdens verksamhet speglar i utställningsform svensk modern nutidshistorias demokratiska utveckling med utgångspunkt i folkrörelserna. Verksamhetens syfte är att Erlandergården skall vara en levande folkrörelse- och minnesgård.

Erlandergården drivs alltså som en stiftelse med en beslutsfattande styrelse. I styrelsen sitter representanter för Region Värmland, Munkfors kommun,  medlemmar ur familjen Erlander, Geijerskolan och Ransäters hembygdsförening. 

 

Ordförande: 

Kjell Larsson, Region Värmland

Vice ordförande: 

Stellan Andersson, Region Värmland

Ledamöter:

Johan Lokander, Region Värmland

Urban Karlsson, Munkfors kommun

Anita Frödén, Munkfors kommun

Torbjörn Thorén, Munkfors kommun

Jonas Herrlin, Geijerskolan

Peter Stefanson, Ransäters hembygdsförening

Inger Erlander Klein, familjen Erlander

Suppleanter:

Roger Brodin, Region Värmland

Madeleine Weinholm, Region Värmland

Anneli Bodin, Region Värmland

Gun-Britt Andersson, Munkfors kommun

Karin Jensen, Munkfors kommun

Mathias Lindquist, Munkfors kommun

Martina Westergren, Geijerskolan

Karin Erlander, familjen Erlander

Hedersledamöter:

Torbjörn Hedin

Lillemor Erlander

DSC03135.JPG