top of page

Skänk en gåva

Vill du ge en gåva till Erlandergården?

 

Att ge en minnesgåva för att hedra en bortgången kär släkting eller vän är ett fint sätt att hedra den bortgångne samtidigt som man bidrar till en utveckling av Erlandergården så kommande generationer kan lära och minnas. En gåva till Erlandergården kan också ske vid andra händelser som dop, bröllop eller andra viktiga händelser i livet. Eller andra tillfällen då det passar.

 

En gåva till oss kommer användas för att utveckla minnesgården och bevara den för kommande släkten. Minnesgåvor kommer särredovisas från andra intäkter och kan följas upp.

 

Erlandergården finansieras till största delen av Region Värmland och Munkfors kommun, men även genom inträdesavgifter, försäljning och donationer.

 

Bidrag, valfritt, kan sättas in på Bg 410-1887 eller

Swish 123 634 6423. Märk insättningen med Gåva.

 

Ytterligare information kring minnesgåvor och donationer kan ges av Erlandergårdens föreståndare

Markus Helmersson tel 070-2631790 eller

Stiftelsen Erlandergårdens ordförande

Anna Samuelson.

skänk en gåva till Erlandergården

Minnesbladet kan skrivas ut.

bottom of page