top of page
  • erlandergarden

Besök av Värmlands kvinnor i politiken

Uppdaterat: 29 juli 2023

Torsdagsklubben 27 juli 2023:


Sammanlagt kom det 58 besökare till Erlandergården för att lyssna på kvinnornas spännande liv och erfarenhet av politiken.
Sammanlagt kom det 58 besökare till Erlandergården för att lyssna på de fyra kvinnornas spännande liv och erfarenhet av politiken.

Den 27 juli 2023 var det åter många som besökte Erlandergården för att ta del av givande temasamtal. Denna gång kom det 58 besökare som fick lära känna tio mycket aktiva kvinnor som delade med sig av sina livserfarenheter inom politiken. Av dessa tio kunde fyra närvara under kvällen, nämligen Viviann Gerdin (C), Catarina Segersten Larsson (M), Angelica Rage (S) och Lisbeth Staaf Igelström (S).

Föreningsarkivet Värmland författade Värmlands kvinnor i politiken där 10 kvinnor berättar om sina liv och erfarenheter av politiken.
Föreningsarkivet Värmland författade Värmlands kvinnor i politiken där 10 kvinnor berättar om sina liv och erfarenheter av politiken.

Vi fick även lära känna Föreningsarkivet Värmland som tagit fram intervjuboken Värmlands kvinnor i politiken om kvinnorna i fråga. Politikern och ordföranden i Föreningsarkivet Monica Ekström Föreningsarkivets nya chef Helena Modin berättade om Föreningsarkivet i Värmland, om vad deras arkiv består av men också tips och råd för hur man tar hand om sitt arkiv.


Författarna och intervjuarna Anna-Karin Worland och Berith Sande berättade att boken är en del insatserna för att föra fram de kvinnliga rösterna i samhället. Tidigare hade inte stöd funnits för sådana projekt, men i och med covid-19 pandemin kunde medel sökas för att intervjua tio av Värmlands kvinnor i politiken och sammanställa dessa till en bok. Men även om politiken är en viktig del i dessa kvinnors liv var det minst lika viktigt att lyfta fram människan bakom.


Berith Sande och Anna-Karin Worland berättade om hur boken kom till.

Anna-Karin Worland, som genomförde och sammanfattade de tio intervjuerna slogs av hur oerhört hårt och ambitiösa dessa kvinnor arbetat.

-Inte enbart inom politiken och dom politiska föreningarna, utan också i så många andra föreningar, organisationer, styrelser av olika slag. Man blir väldigt ödmjuk inför den arbetsinsats som de alla har gjort, och också i ljuset av en annan tid, säger Anna-Karin Worlund.


Kvällens hedersgäster tillsammans med Tage Erlander statyn.
Kvällens hedersgäster fr v till h, Lisbeth Staaf Igelström, Viviann Gerdin, Angelica Raage, Catarina Segersten Larsson, Berith Sande, Monica Ekström, Anna-Karin Worland och Helena Modin.

Det blev många givande samtal, där det genomgående temat blev vikten av samhällsengagemang. Samtliga kvinnor hade lärt sig vikten av att göra något åt saken om något inte stod rätt till, att bli en del av förändringen istället för att klaga och itna gôra. Där blir dessa kvinnoöden desto mer spännande, där de alla oavsett livssituation blev en del av politiken, tog tag i saken och försökte göra livet lite bättre för oss alla.


Markus Helmersson, Erlandergården juli 2023


Comentarios


bottom of page