top of page
  • erlandergarden

Nya sidor av Nils Ferlin under Torsdagsklubben

Torsdagsklubben 3 augusti


Den tredje augusti var det så dags för många avslut. Dagen som till ära även var Tage Erlanders namnsdag inleddes redan 18:30 med fika på Erlandergården innan sällskapet på 106 personer samlades åter. Denna gång i Ransäters kyrka för att ta del av diktaren Nils Ferlins historia och verk kl. 19:00.


Till årets sista torsdagsklubb gästades Ransäters kyrka av 106 besökare, som tog del av den folkkäre poeten Nils Ferlins liv och verk.

På plats fanns Hans Rutberg, läkare och ordförande i Nils Ferlin-sällskapet som, tillsammans med professor em. Jenny Westerström skrivit boken Efterskörd – Ferlinfynd från en spånkoffert. När Ferlins hustru Henny Lönnqvist dog 1979 hamnade en stor del av Ferlins författarskap i ett Ferlin-arkiv i Göteborg. Men en betydande del blev också kvar i släkten och fördelades mellan Nils fem syskonbarn.


Hans Rutberg berättade om hur det spännande fyndet ledde till fler spännande upptäckter om Nils Ferlin.

- Detta (material) har under 40 år förvarats på vindar, i källare, i skafferier hos mina mostrar och sen mina kusiner, berättar Hans Rutberg.


År 2009 fick han i sin tur ärva en spånkoffert och en väska från 40-talet fylld med litterära saker. Hans fru Kristina Söderlind Rutberg ögon lyste upp när hon insåg vad maken ärvt.


- Hennes pappa jobbade på riksarkivet, så när jag fick det här spände hon ögonen i mig och sa; det här måste du ta hand om! Och så blev det.


Spånkofferten visade sig innehålla flera opublicerade dikter och annat som inte dittills publicerats av Nils Ferlin. Detta fynd ledde i sin tur till fler när man i arbetet med att arkivera och digitalisera materialet även samlade det material som kusinerna ärvt, varvid materialet som splittrats 40 år tidigare nu blev samlat igen. De skapade ett digitalt arkiv för att få ordning på allt, varvid mycket kunde publiceras i boken Efterskörd – Ferlinfynd från en Spånkoffert.


Kristina Söderlind Rutberg framförde Nils Ferlins "Innan dit rike blev kartlagt" från 1956.

Utöver Hans berättelse om fyndet i spånkofferten och berättelsen om Nils Ferlin, berättade Kristina Söderlind Rutberg om Nils Ferlins religiösa sida, vilket alla barn vid den tiden hade god kännedom om. Hon berättade om och läste dikten Innan ditt rike blev kartlagt som först publicerades i Stockholms tidningens Julnummer 1956.

- Han hade förmågan att klä existentiella frågor i ord. Frågor som är lika relevanta idag som när han skrev ner dem, berättar hon.


Under kvällen följde vissångaren Anders Stävarby framgången med Dan Andersson aftonen den 6 juli med att framföra flera visor av Nils Ferlin, till publikens stora applåder.


Vissångaren Anders Stävarby framförde flera visor av Nils Ferlin under kvällen.

Kvällen avslutades med Sven-Bertil Taubes tolkning av Vid diktarens port. Vilket inte bara blev ett passande avslutet för årets upplaga av Torsdagsklubben, men också för dess huvudsaklige genomförare. Det var styrelsemedlemmen Anders Ajaxson som för fem år sedan påbörjade dessa temakvällar, men som nu tackar för sig och överlämnar Torsdagsklubbens genomförande till Erlandergårdens styrelse. Styrelsen tackade Anders med blommor, en glaskvist gjord av ordföranden Anna Samuelsson och ett diplom skrivet av Markus Helmersson med en hälsning från styrelsen som lyder:


Ett stort tack från oss i Erlandergårdens styrelse

till dig Anders Ajaxson

för många års

troget arbete med

Torsdagsklubben!


Anders Ajaxson är den frilansande journalist som i fem år planerat och genomfört Torsdagsklubben. Han tackades av styrelsen och dess ordförande Anna Samuelsson.

Och med dessa ord tackar styrelsen inte bara Anders och alla som hjälpt till att göra torsdagsklubben möjlig, men också alla besökare till Torsdagsklubben 2023! Vi laddar nu om med ordinarie verksamheten på Erlandergården och planerar vidare inför nästa års Torsdagsklubb.


Markus Helmersson Erlandergården 4 augusti 2023

Comments


bottom of page